Lonneke Rentinck

In de loop der jaren heb ik mij meerdere methoden eigen gemaakt welke ik inzet tijdens de coaching. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen want hoe meer ik leer, hoe meer ik ontdek wat er te leren valt! Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat jij je gehoord voelt, en dat we datgene doen wat aansluit bij wat jij nodig hebt. Jij mag er op vertrouwen dat ik het juiste gereedschap pak om jouw doelen te bereiken. Hierbij een kleine inkijk in de gereedschapskist.

Lonneke Rentinck

In de loop der jaren heb ik mij meerdere methoden eigen gemaakt welke ik inzet tijdens de coaching. Daarnaast blijf ik mezelf ontwikkelen want hoe meer ik leer, hoe meer ik ontdek wat er te leren valt! Maar wat ik vooral belangrijk vind is dat jij je gehoord voelt, en dat we datgene doen wat aansluit bij wat jij nodig hebt. Jij mag er op vertrouwen dat ik het juiste gereedschap pak om jouw doelen te bereiken. Hierbij een kleine inkijk in de gereedschapskist.

Zen & zakelijk - model van Fransen

Vitaliteitspiramide

De vitaliteitspiramide van psycholoog Albert Sonnevelt bestaat uit alle belangrijke bouwstenen voor vitaliteit, in volgorde van belangrijkheid en mate van impact op jouw innerlijke veerkracht. Tijdens de coaching verkennen we op een natuurlijke manier en stapsgewijs op welke vlak(ken) van de piramide jouw uitdaging ligt.

Voor elke laag heb ik tools en kennis in huis die ik aan jou mag overdragen zodat jij zelf aan de slag kunt. Ik ondersteun je in het proces, zodat je het zelf kan, maar niet alleen hoeft te doen.

Stressmodel

Ook maak ik gebruik van het stressmodel van Fransen dat bestaat uit 3 pijlen:

 • veerkracht
 • objectieve druk,
 • subjectieve druk

We kijken naar jouw situatie, achterhalen welke pijlen onder druk staan en wat we binnen deze pijlen kunnen beïnvloeden.

Veerkracht wordt beïnvloed door de bouwstenen van de vitaliteitspiramide.

Objectieve druk wordt veroorzaakt door je gezondheid, werk, gezin, agenda, hypotheek of een project. Het zijn de zaken die er feitelijk zijn, waarvan je druk ervaart.

Subjectieve druk wordt gevoed door je beleving, vaak met niet-reële gedachten. Dit zijn automatische gedachten en overtuigingen die zijn ontstaan uit een eerdere ervaring. Het is een beleving die je koppelt aan gebeurtenissen, welke zich kunnen ontwikkelen tot (negatieve) overtuigingen, die zich vervolgens als ‘feit’ aandienen in jouw brein.

Als je langdurig onbalans ervaart tussen de 3 factoren objectieve druk, subjectieve druk en veerkracht ontstaat stress. Ik help jou disbalans te herstellen waardoor jij vrijer en meer ontspannen in het leven staat. Je leeft het leven zoals dit voor jou bedoeld is.

Aan de slag met jouw stressklachten?

Zen & zakelijk - Stressmodel

OERsterk leefstijlcoaching

Het werken met de vitaliteitspiramide maakte me nieuwsgierig en hongerig naar verdieping op de vlakken van OER (Ontspannen, Eten, Regelmatig bewegen). Dit was voor mij de aanleiding om na mijn coachopleiding met specialisatie Stress&Burn-out, in 2022 de OERsterk coachopleiding te volgen. Een OERsterk Coach is opgeleid om mensen effectief en krachtig te begeleiden op het gebied van gezondheidsmanagement. De OERsterk methode geeft houvast om de gezondheid te optimaliseren en om symptomen te voorkomen of op een natuurlijke manier te verlichten. Het uitgangspunt is het aanpakken van de echte oorzaak (dus niet symptoombestrijding). Met als gevolg een drastische toename van de levenskwaliteit.

De OERsterk methode bestaat uit vier belangrijke pijlers:

 1. Mentale gezondheid – Mindset
 2. Stressreductie – Ontspanning
 3. Fysieke gezondheid – Voeding
 4. Training – Beweging

Ga OERsterk met mij aan de slag!

Overige Inspiratiebronnen

 • De Integrale visie van Ken Wilber

 • Zen Boeddhisme

 • Het U proces. Mij onderwezen door onder andere Mauk Pieper en Pauline Botden (Omega Levensschool)

 • Zijns-georiënteerde methoden als Mindfulness (Thich Nhat Hanh), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en The Work (Byron Katie)

 • Mijn mentor en inmiddels goede vriend Jan Bakker (Taoïsme, plantmedicijnen)

 • Boeken, blogs en podcasts van Jan Geurtz (Tibetaans Boeddhisme)

 • En last but not least; Richard de Leth, oprichter van OERsterk.

  Toen ik zelf in 2012 thuis zat met een flinke burn-out ging ik, om grip te krijgen op mijn situatie, aan de slag met de pijler voeding. Zo kwam OERsterk op mijn pad. Dat ik 10 jaar later les zou krijgen van Richard had ik toen niet kunnen bedenken!